System oprawek narzędziowych

Podobnie jak w przypadku każdego systemu narzędzi, nie tylko wiertło, ale elementy całego systemu mają wpływ na jakość obrabianego otworu. W celu uzyskania maksymalnej wydajności i dokładności najlepszym wyborem będą następujące systemy oprawek narzędziowych.

 

Pierwszy wybór Drugi wybór Trzeci wybór
oprawki hydrauliczneoprawka hydrauliczna oprawki skurczoweoprawka skurczowa wzmocnione oprawki frezarskie z tulejkamiwzmocnione oprawki

Niezalecaneniezalecane oprawki

 

Oprawka zaciskowa

 

Nie należy korzystać z uchwytów zaciskowych do wiercenia, tulejek zaciskowych i oprawek zaciskowych typu Weldon do wszelkiego rodzaju zastosowań, gdyż nie zapewniają one odpowiedniego przenoszenia oporów skrawania i wystarczającej precyzji współosiowości.

Oprawki hydrauliczne zapewniają bezpieczne przeniesienie momentu z doskonałą współosiowością

Bardzo zalecane


bardzo zalecane oprawki

 Niezalecaneniezalecane 2

 

Wiertła monolityczne z węglika

Dynapoint do obróbki maszynowej odznaczają się 5 razy większa sztywnością od tradycyjnych wierteł ze stali szybkotnącej . Umożliwia to obróbkę otworów z wąską tolerancją i dokładnością pozycji na poziomie ±0,001. Oznacza to jednak, że wiertła Dynapoint wymagają również zastosowania sztywnych obrabiarek z dobrymi wrzecionami.

Zalecane sztywne obrabiarkizalecane sztywne obrabiarki

 

 Źle

zle wiercenie fazowanie

Wiercenie i fazowanie

Lity element najpierw przewiercić, a następnie fazować

Dobrze

dobrze wiercenie fazowanie

SEFAS - rozwiązanie optymalne

 Źle

zle wiercenie powerzch poch

Wiercenie na powierzchniach pochylonych

Podczas wiercenia na powierzchniach pochylonych lub zakrzywionych należy stosować niższe wartości posuwu od standardowych. Zmniejszenie wymaganego posuwu jest uzależnione od kąta pochylenia powierzchni przedmiotu obrabianego i typu wiertła (patrz tabela)

 

nachylenie α SE210HP, SE224,SE261 TF105, SE211HP, SE212HP, SE225, SE226
100% 80%
80%-50% 80%-50%
65% 50%
50% -
30% -
Powierzchnie o więszkym kącie nachylenia wymagają wstępnej obróbki za pomocą frezu.

 

Dobrze

dobrze wiercenie powerzch p

 Źlezle wiercenie na tokarkach

 Wiercenie na tokarkach

Podczas wiercenia na tokarkach wiertło musi znajdować się w osi elementu obrabianego. Zakres tolerancji pozycji narzędzia nie powinien przekraczać ±0,001

W przypadku tokarek do toczenia prętów nie należy wiercić w końcówkach przedmiotów obrabianych pozostałych po przecinaniu. Narzędzia do przecinania musza być dokładnie zamocowane.

 Głębokość otworu trzykrotnie większa od średnicy

Podczas wykonywania otworów o głębokości trzykrotnie większej od średnicy wiertła konieczne jest zmniejszenie prędkości skrawania o 15
%. Zalecane paramentry operacyjne znajdują się w obowiązującej karcie Grupy materiałowej obrabianego materiału Kenna Perfect.

 

 Instrukcje dotyczące zastosowania - wiertła monolityczne z węglika

Chłodziwo

Wiertła firmy Kennametal to wysokowydajne narzędzia z węglika spiekanego. W celu zoptymalizowania ich wydajności należy zapewnić odpowiednie chłodzenie tych narzędzi. Właściwy przepływ chłodziwa pozwoli osiągnąć dłuższą trwałość narzędzia i wyższe maksymalne efektywne prędkości skrawania.

W przypadku niewłaściwego chłodzenia wiertło będzie się szybko nagrzewać. Przyczyni się to do zwiększenia średnicy wiertła, co z kolei może doprowadzić do zakleszczenia się wiertła wewnątrz otworu.

Wiertła firmy Kennametal z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa sprawdzają się przy większych głębokościach wiercenia. Im wyższe ciśnienie chłodziwa, tym lepsze wyniki wiercenia. Trwałość wiertła i jakośc otworu można poprawić po zapewnieniu odpowiedniego przepływu chłodziwa.

Korzystając z wierteł bez wenętrznego doprowadzenia chłodziwa, należy spróbować zapewnić co najmniej jeden srtumień chłodziwa ustawiony możliwie najbardziej równolegle do wiertła.

W przypadku wiercenia płytkich otworów trwałość narzędzia można przedłużyć, korzystając z wierteł bez wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa. Narzędzie jest trwalsze i nie następuje nagła zmiana temperatury, którą miałaby wpływ na krawędź skrawającą. Wiertła bez wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa są na ogół tańsze.

 • należy zapewnić dość dużą ilość chłodziwa podczas wiercenia w stali oraz podczas stosowania wierteł HTS w trakcie obróbki pionowej w celu poprawienia spływu wióra i przedłużenia trwałości narzędzia.
 • ważne jest , aby używać chłodziwa o wysokim stężeniu w celu zapewnienia smarowności, która przyczyni się do przedłużenia trwałości narzędzia, poprawienia spływu wióra i uzyskania gładszego wykończenia powierzchni.
 • należy zawsze zapewnić chłodziwo pod wysokim ciśnieniem, z wewnętrznym doprowadzeniem lub doprowadzane przez dyszę
 • przylegającą i równoległą do narzędzia, w celu wydłużenia trwałości narzędzia i zwiększenia wydajności.
 • nie należy stosować dyszy z wieloma rodzajami chłodziwa. Należy stosować dyszę umożliwiają 100-procentowy przepływ w celu zapewnienia spływu wióra z otworu.

doprowadzenie chlodziwa

 

zalecane cienienie chlodziw zalecy przeplyw chlodziwa

 

Sztywność przedmiotu obrabianego

Z uwagi na fakt, że wiertła monolityczne z węglika odznaczają się znacznie wyższymi parametrów obróbki, ważne jest, aby przedmiot obrabiany miał odpowiednie wsparcie.

sztywnosc przedmiotu obrabi

 

problem źródło rozwiązanie

duże zużycie na narożach skrawającychzuzycie na narozach

niewystarczające chłodzenie
 • Należy sprawdzić chłodziwo. W przypadku wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba zwiększyć ciśnienie chłodziwa. W przypadku zewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba wyregulować ustawienie strumienia chłodziwa. Należy schładzac z obu stron.
warunki skrawania
 • Należy zmniejszyć prędkość skrawania, zwiększyć posuw
odpryski na ścianie wiertła  odpryski na scianie wiertla  oprawka zaciskowa
 • Należy sprawdzić dokładność zacisku. Należy skorzystać z hydraulicznej oprawki zaciskowej lub systemu bardzo precyzyjnych oprawek
warunki skrawania
 • Należy zwiększyć posuw
  narost na ostrzu narost na ostrzu  niewystarczające chłodzenie
 • Należy sprawdzić chłodziwo. W przypadku wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba zwiększyć ciśnienie chłodziwa. W przypadku zewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba wyregulować ustawienie strumienia chłodziwa. Należy schładzać z obu stron.
 warunki skrawania
 • Należy zwiększyć prędkość skrawania o 20-30%
odpryski na krawędziach skrawających odpryski na krawedziach oprawka zaickowa
 • Należy sprawdzić dokładność zicisku i przeniesienie momentu obrotowego. Nalażęy skorzystać z hydraulicznej oprawki zaciskowej lub systemu bardzo precyzyjnych oprawek.
warunki skrawania wynikające z narostu na ostrzu
 • Należy sprawdzić wartość parametrów skrawania i prawdopodobnie zwiększyć prędkość skrawania.
 • Trzeba regularnie sprawdzać narost na ostrzu
uszkodzenia termiczne/pęknięcia wielomiejscowe uszkodzenia termiczne warunki skrawania
 • Nierówne/niewystarczające doprowadzenie chłodziwa

 duże zużycie na narożach skrawających

zuzycie na narozach 2

niestabilność przedmiotu obrabianego
 • Należy ustabilizować mocowanie przedmiotu obrabianego i sprawdzić stabilnośc obrabiarki.
niewystarczające chłodzenie
 • Należy sprawdzić chłodziwo. W przypadku wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba zwększyć ciśnienie chłodziwa. W przypadku zewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba wyregulować ustawienie strumienia chłodziwa. Należy schładzać z obu stron.
złe wiertło
 • Należy sprawdzić typ wiertła, głębkość wiercenia, system chłodzenia i obrabiany materiał
warunki skrawania
 • Należy sprawdzić parametry skrawania przy wyjściu. Należy zmniejszyć posuw o 15-20% przed wyjsciem narzędzia z przedmiotu obrabianego.

 zbyt duży otwórzbyt duzy otwor

 warunki skrawania
 • należy sprawdzić wartości parametrów skrawania, zwiększyć prędkość skrawania lub zredukować posuw
oprawka zaciskowa
 • Należy sprawdzić dokładność zacisku i przeniesienie momentu obrotowego. Należy skorzystać z hydraulicznej oprawki zaciskowej lub systemu bardzo precyzyjnych oprawek
złe wiertło
 • Należy sprawdzić średnicę wiertła. Należy zauważyć, że wiertła są szlifowane do tolerancji dodatniej. Trzeba sprawdzić wspołosiowość wiertła z elementem obrabianym.

zbyt mały otwór

zbyt maly otwor

 niewystarczające chłodzenie
 • Należy sprawdzić chłodzenie. W przypadku wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba zwiększyć ciśnienie chłodziwa. W przypadku zwnętrznego doprowadzenia chlodziwa trzeba wyregulować ustawienie strumienia chłodziwa. Należy schładzać z obu stron.
warunki skrawania
 • Należy zmniejszyć prędkość skrawania; zwiększyć posuw
złe wiertło
 • Należy sprawdzić średnicę wiertła

otwór nie jest cylindryczny

otwor nie jest cylindryczny

oprawka zaciskowa
 • Należy sprawdzić dokładność zacisku i przeniesienie momentu obrotowego. Należy skorzystać z hydraulicznej oprawki zaciskowej  lub systemu bardzo precyzyjnych oprawek
niestabilność przedmiotu obrabianego
 • Należy ustabilizować mocowanie przedmiotu obrabianego i sprawdzić stabilność obrabiarki
złe wiertło
 • Należy sprawdzić typ wiertła i głębokość wiercenia. Należy zastosować dłuższe wiertło.
warunki skrawania
 • Należy zredukować posuw przy wejściu

     złamanie wiertła

zlamanie wiertla

oprawka zaciskowa
 •  Należy sprawdzić dokładność zacisku i przeniesienie momentu obrotowego. Należy skorzystać z hydraulinczej oprawki zaciskowej lub systemu bardzo precyzyjnych oprawek.
niestabilność przedmiotu obrabianego
 •  Należy ustabilizować mocowanie przedmiotu obrabianego i sprawdzić stabilność obrabiarki
złe wiertło
 • Należy sprawdzić typ wiertła, głębokość wiercenia, chłodziwo i obrabiany materiał.
niewystarczające chłodzenie
 •  Należy sprawdzić chłodziwo. W przypadku wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba zwiększyć ciśnienie chłodziwa. W przypadku zewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba wyregulować ustawienie strumienia chłodziwa. Należy schładzać z obu stron.
warunki skrawania
 •  Należy sprawdzić wartości parametrów i prawdopodobnie zredukować posuw.

wykruszenie naroży wiertła

wykruszenie narozy wiertla

oprawka zaciskowa
 • Należy sprawdzić przeniesienie momentu obrotowego. Należy skorzystać z hydraulicznej oprawkizaciskowej lub systemu bardzo precyzyjnych oprawek.
niestabilność przedmiotu obrabianego
 • Należy ustabilizować mocowanie przedmiotu obrabianego i sprawdzić stabilność obrabiarki
złe wiertło
 • Należy sprawdzić typ wiertła, głębokość wiercenia, system chłodzenia i obrabiany materiał. Prawdopodobnie należy zastosować dłuższe wiertło.
niewystarczające chłodzenie
 • Należy sprawdzić chłodziwo. W przypadku wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba zwiększyć ciśnienie chłodziwa. W przypadku zewnętrznego doprowadzenia chłodziwa trzeba wyregulować ustawienie strumienia chłodziwa. Należy schładzać z obu stron.
warunki skrawania
 • Należy sprawdzić wartości parametrów i prawdopodobnie zredukować posuw.

 

 • logo ABRABORO
 • logo AC
 • logo ADLER
 • logo AMEC
 • logo ANDRE
 • logo APX
 • logo BEFANA
 • logo BENMET
 • logo BISON-BIAL
 • logo BONDHUS
 • logo BOSCH
 • logo CMT
 • logo CRC
 • logo DARMET
 • logo DOLFAMEX
 • logo ELESA+GANTER
 • logo FANAR
 • logo FAPIL
 • logo FAST SERVICE
 • logo FEIN
 • logo Fenes
 • logo FERAX
 • logo Fortelock
 • logo GLOBUS
 • logo GRAFEN
 • logo GRAPHITE
 • logo GRUNDA
 • logo GUHRING
 • logo GUIDE
 • logo Haimer
 • logo INDISEN
 • logo KAPRIOL
 • logo KARNASCH
 • logo KENNAMETAL
 • logo KLINGSPOR
 • logo KNIPEX
 • logo KUŹNIA
 • logo LIMIT
 • logo LOC-LINE
 • logo LUNA
 • logo MAKITA
 • logo MARCOPOL
 • logo METABO
 • logo NEO TOOLS
 • logo NOGA
 • logo NORTON
 • logo NOVUS
 • logo OSBORN
 • logo PAFANA
 • logo PIHER
 • logo PRO
 • logo PROMOTECH
 • logo PROXXON
 • logo RED ROOSTER
 • logo SKYDDA
 • logo SOLA
 • logo SPARKY
 • logo STEINEL
 • logo Teng Tools
 • logo TORMEK
 • logo Tschorn
 • logo UNIOR TOOLS
 • logo WD-40
 • logo WERA
 • logo WOLFCRAFT
 • logo YATO
 • logo ZALCO
 • logo ZEKLER